Què defensem

Reclamem la preservació de la comarca

Del PTP del Penedès preocupa un clar oblit de la identitat de la comarca. Malgrat la pressió metropolitana, l’essència del Penedès ha perviscut gràcies al motor de l’activitat vitivinícola, d’on en deriva un fort teixit primari, industrial i de serveis. Reclamem que el PTP del Penedès es comprometi a preservar tots aquells elements que garanteixin la continuïtat i la sostenibilitat del paisatge vitivinícola com a motor del desenvolupament de l’economia de la comarca. No acceptarem cap actuació que posi en perill la identitat i el futur del Penedès com una comarca amb un entorn únic, un consolidat teixit agroindustrial i una destinació enoturística que ja és una realitat.

Una problemàtica global

Entenem aquesta problemàtica en clau global i creiem que les afeccions al paisatge de la vinya tindran conseqüències transversals. El risc de malmetre l’equilibri econòmic i social del Penedès és evident i la comarca, tot i estar propera a l’entorn metropolità, lluita per mantenir el seu caràcter i valor, del qual també se n’aprofita aquest àmbit metropolità, oferint-li un entorn ecològic de gran valor mediambiental i un espai territorial vitivinícola de gran qualitat a tocar de la ciutat. Considerem que algunes de les conegudes determinacions del PTP del Penedès no representen només una simple afecció d’una determinada superfície de conreu, sinó un perill per al seu desenvolupament social, econòmic i turístic, i en conseqüència, per al seu futur.

Per què considerem que el PTP del Penedès pot ser una oportunitat?

  • Defensem un marc territorial equilibrat basat en la identitat vitivinícola
    El PTP del Penedès és la gran oportunitat de corregir en forma raonada els desequilibris territorials i el traçats negatius amb la vinya. El PTP del Penedès ha de ser el document que reactualizant la Carta del Paisatge i recollint les directrius del Catàleg del Paisatge del Penedès ordeni a partir de la identitat del paisatge vitivinícola el territori penedesenc.
  • Defensem una única marca territorial
    Els professionals del sector del turisme coincideixen en la necessitat de defensar una única marca territorial. L’acumulació de marques limita la visibilitat i el reconeixement de la zona tant en el marc turístic com en el màrqueting territorial en general: Denominacions d’Origen, Capitals, Costa de Barcelona, etc.
  • Ens podem posicionar com el Pulmó Verd Productiu de Barcelona
    Un bon PTP del Penedès pot permetre al conjunt del territori posicionar-se clarament com el “Pulmó Verd Productiu de Barcelona”, proposant un servei complementari als Parcs Naturals i als Parcs Agraris, les dimensions dels quals no estan d’acord amb la dimensió metropolitana de Barcelona. A més, aquest posicionament serviria en les polítiques promocionals de turisme de proximitat i dels productes agraris i paral•lelament permetria garantir i millorar la qualitat de vida local.