Adhereix-te!

AFEGEIX-TE A LA PLATAFORMA “Defensem la identitat vitivinícola del Penedès”

  • Volem iniciar un autèntic procés de participació del PTP del Penedès, mitjançant la plataforma de seguiment de qualsevol iniciativa de tramitació del planejament
  • Volem reconvertir el PTP del Penedès d’una amenaça a una oportunitat,
  • Volem reconduir les propostes basades en un urbanisme reactiu economicista i immediat i poc respectuós amb el que no és urbà,
  • Volem integrar els continguts de la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès signada l’any 2004 i les directrius emanades del Catàleg de Paisatge,
  • Volem transparència i diàleg reglat i consensuat amb les administracions públiques i els seus servies tècnics per exposar les nostres inquietuds i propostes raonades i consensuades,
  • Volem un nou Planejament pel Penedès, basat en la identitat, participatiu i sensible amb el territori i la seva identitat,
  • Volem arribar a la millor solució amb tots els actors implicats.

Si et vols adherir a la plataforma “Defensem la identitat vitivinícola del Penedès”, omple el següent formulari:

*Consulta la política de privacitat i confidencialitat